Montessori Yönteminin Farklılığı

Gelecek Adası Eğitim Kurumları

Montessori Yönteminin Geleneksel Eğitimden Farkı

Montessori Eğitimi ve geleneksel eğitim yöntemlerinin karşılaştırılması farkların daha rahatça görülebilmesi için önemlidir. Geleneksel Eğitim ile Montessori Eğitimi arasındaki farklar şunlardır:

1.Fark

Geleneksel Eğitim: Çocuk öğrenmenin ezberleme olduğunu öğrenir.

Montessori Eğitimi: Çocuklar Öğrenmeyi öğrenir.

Sonuç: Ezberleyerek öğrenen çocuk bilgisine hâkim değildir ve bilgiyi çabuk kaybeder, oysa Montessori çocukları öncelikle öğrenme mekanizmalarını geliştirir ve bilgiyi hayata geçirecek şekilde öğrenir.

2.Fark

Geleneksel Eğitim: Çocuğa yetişkinin öğrettiği düşünülür.

Montessori Eğitimi: Çocuk kendisi öğrenir.

Sonuç: Öğrenme deneyimi, kişinin bireysel olarak yaşadığı bir deneyimdir. Bir yetişkin, çocuğun öğrenme sürecine katkısı olabilir ama öğrenen çocuktur.

3.Fark

Geleneksel Eğitim: Çocuk Dış-disipline uyar.

Montessori Eğitimi: Çocuk İç-disipline uyar

Sonuç: Dış-disipline uyan kişiler, disiplini temin eden mekândan ayrıldığı anda disiplini kaybeder. Oysa iç-disiplin kişinin kendisinden kaynaklanır ve birey için çok değerli bir özelliktir.

4.Fark

Geleneksel Eğitim: Kişi, topluluğun seviyesine uyum sağlamak zorundadır.

Montessori Eğitimi: Eğitim, kişinin kendi becerilerine ve hızına göre belirlenir, kişiye özeldir.

Sonuç: Geleneksel eğitimde daha fazla öğrenmeye hazır olan çocukla öğrenmek için daha fazla tekrara ihtiyaç duyan çocuk için yapılabilecek bir şey yoktur. Oysa Montessori Eğitiminde çocuk sürekli olarak ilerler ve hiçbir konu eksik bırakılmaz.

5.Fark

Geleneksel Eğitim: Çocuk, yetişkin tarafından belirlenen konuyu çalışır.

Montessori Eğitimi: Çocuk ilgisi doğrultusunda çalışabilir.

Sonuç: İlgisi doğrultusunda çalışabilen kişiler daha hızlı ve verimli öğrenirler ve daha başarılı olurlar.

6.Fark

Geleneksel Eğitim: Soyut kavramlar soyut olarak sunulur.

Montessori Eğitimi: Soyut kavramlar somut olarak sunulur.

Sonuç: Soyut kavramları soyut olarak anlama becerisi oldukça ileri yaşlarda gelişir. Bu nedenle çocuğa soyut kavramları soyut anlatmaya çalışmak sonuçsuz bir uğraştır.

7.Fark

Geleneksel Eğitim: Çocuğun öğrenme süresini öğretmen belirler.

Montessori Eğitimi: Çocuk öğrenme süresini kendi belirler.

Sonuç: Geleneksel eğitimde merkez öğretmendir ve öğretmenin hızı temel alınır, Montessori eğitiminde ise merkez çocuktur ve çocuğun hızı eğitimin hızını belirler.

8.Fark

Geleneksel Eğitim: Çocuk çalışmalarını sürekli olarak öğretmenin değerlendirmesini ve onaylamasını bekler.

Montessori Eğitimi: Çocuk çalışmalarını kendisi değerlendirmeye teşvik edilir.

Sonuç: Çalışmalarını değerlendirmeyi öğrenen çocuk dışarıdan onay bekleyen çocuğa göre bilgisine daha hâkim ve ilerlemeye daha açıktır.

9.Fark

Geleneksel Eğitim: Öğretim araçları çocuğun duyularına hitap etmez ve yaparak, yaşayarak öğrenme söz konusu değildir.

Montessori Eğitimi: Öğretim araçları çocuğun birden fazla duyusuna aynı anda hitap eder.

Sonuç: Montessori araçları dâhiyane yapılarıyla soyut bilgileri somut olarak iletirken aynı anda çocuğa yaparak ve yaşatarak öğretir.

10.Fark

Geleneksel Eğitim: Altı yaşına kadar çocuğun ilerlemesi ölçülemez.

Montessori Eğitimi: Montessori öğretmeni araçlarla çalışan çocukları gözlemleyerek ilerlemelerini ölçebilir.

Sonuç: Geleneksel eğitim çocuğun ilerlemesini ölçemediği için ihtiyaçlarını belirlemekte yetersiz kalır, oysa Montessori eğitimi çocuğun tek bir dakikasını bile boşa harcamadan ilerlemesini takip eder.

Bu farklılıklar sayesinde çocuğun eğitiminde ciddi başarılı sonuçlar elde edilir.