Gelecek Adası Montesorri Anaokulu Tanıtım Spotu

Montessori Eğitimi

BEBEKLER/YÜRÜMEYE YENİ BAŞLAYAN ÇOCUKLAR (Sıfır ile 3 yaş arası çocuklar için)

 • Çocuklar için güvenli, ilgi çekici ve destekleyici bir ortam sağlamak.
 • Çocukları, kendilerine ve dünyaya güvenmeleri için teşvik etmek.
 • Yeni açığa çıkan becerilerine güvenmelerini sağlamak.
 • Kaba motor koordinasyonunu, ince motor becerilerini ve dil becerilerini geliştirmek.
 • Günlük işlerde bağımsız olma fırsatı vermek.

ANAOKULU (3 ile 6 yaş arası çocuklar için)

 • İşlevsel bağımsızlığın, sebatın ve kendi kendini regüle etme (duygularını kontrol etme ve düzenleme) becerisinin gelişmesini teşvik etmek.
 • Saygılı ve açık iletişim, güvenli ve doğal sonuçlar aracılığıyla sosyal gelişimi desteklemek.
 • Duyusal algının, okuryazarlık ile matematik anlayışının gelişmesi için çok çeşitli materyaller bulundurmak.
 • Özgüvenli ve yaratıcı bir kendini ifade etme becerisi için yaratıcı keşiflere fırsat tanımak.

İLKOKUL (6 ile 12 yaş arası çocuklar için)

 • Çocuğun ilgi alanlarının desteklendiği ve yönlendirildiği ortak yapılan entelektüel keşiflere fırsat tanımak.
 • Özgüven, hayal gücü, entelektüel bağımsızlık ve kendine yetme gibi becerilerin gelişmesine yardımcı olmak.
 • Çocuğu, yaşadığı toplumdaki, kültürdeki ve doğal hayattaki rolünü anlaması için teşvik etmek.

ERGENLİK (12 ila 15 yaş arası ergenler için)

 • İdeal olanı, ergenlerin çiftlik yönetiminin ve ekonomik dayanışmanın her yönüyle haşır neşir olabileceği bir çiftlikte çalışmasıdır. Ergenleri aynı zamanda kentteki tarım dışı ortamlara da dahil etmek.
 • Genç yetişkine, kendi ile ilgili daha derin bir anlayışa sahip olması için yardım etmek.
 • Akademik bilgilerini uygulaması için ortamlar sunmak.
 • Kendini ifade etmenin, gerçek benliğine güvenmenin ve insanlar arası ilişkilerde kıvraklığın geliştirilmesine vurgu yapmak.

Gelecek adasında çocuğunuzu kaliteli eğitimden yararlandırmak için...

Paylaş