ORFF/RİTİM

Anasayfa » ORFF/RİTİM
ORFF EĞİTİMİ
Orff yöntemi isminden de anlaşılacağı üzere ünlü Alman besteci Carl Orff'un geliştirdiği müzik, dans ve doğaçlamanın önemsendiği bir müzik yaklaşımıdır. Özellikle okul öncesi dönem çocuklarının müzik eğitimlerinde dünyaca kabul görmüş ve oldukça başarılı sonuçlar alınmıştır.
Orff eğitimini doğaçlama, dans, ritm, drama ve hareketi esas alıp, çocuğun kendini özgürce dışa vurabileceği temeller üzerine inşa edilmiştir. Orff eğitiminin temel sayıltılarından birisi çocuğun bedensel olarak müziği dışa vurma ihtiyacının olduğudur.
Bu esaslar göz önünde bulundurulduğunda okul öncesi dönem için oldukça uygun bir yaklaşım olduğu çıkarımına ulaşılabilir. Okul öncesi dönem çocuğunun müzik algılarını, onun gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılayarak geliştirmesi konusunda Orff yaklaşımı oldukça önemlidir.
Orff eğitiminin uygulamasında temeli çocuğun hoşuna gidecek, ilgisini uzun süre koruyabileceği etkinlikler alır. Çocukların doğal olarak yakalayabilecekleri basit ritmler, Orff çalgıları ve çocukların kendilerini özgürce dışa vurabilecekleri dans-devinim etkinlikleri kullanılabilir.
Orff yöntemi uygulamaları öğrenci-uygulayıcı rolleri bakımından geleneksel yöntemlerden farklılık gösterir. Çocuğa doğrudan bir şeyi öğretme, doğru yapmasını dayatma gibi yollar tercih edilmez. Çocuğun müziği algılaması ve bedenini ve bunun dışında birçok ögeyi müziğin bir parçası olarak kullanması amaçlanır. Orff eğitimi uygulayıcısı birçok modern okul öncesi yaklaşımında olduğu gibi rehberlik eden, sınıfta merak güdülerini tetikleyen bir role sahiptir. Öğretmenin bu rolü çocukların kendilerini daha özgür biçimlerde dışa vurmalarına, dışlanma-başarısız olma korkuları olmaksızın müzikten keyif almalarına olanak verir.
Orff eğitimi uygulamalarında uygulayıcı ve diğer bireyler, sınıftaki tüm bireylere ve çalışmalarına saygıyla yaklaşırlar. Bu sosyal kabul, tüm çocukların kendilerini korkusuzca ve özgürce ifade etmelerini sağlar. Başarı-takdir gibi durumlarla bir bireyin önplana çıkarılması da istenmeyen bir durumdur.
Orff eğitiminin bir parçası da dramadır. Müziğin hareketle bir bileşimi olan dansın yanı sıra drama çalışmaları bir öykü çerçevesinde Orff çalgıları da kullanılarak yapılabilir.