KURUCUMUZDAN MESAJ

Anasayfa » KURUCUMUZDAN MESAJ

Eğitim; kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür.
 
Bu süreç içinde biz de anaokulumuzda çocuklara ezberci yaklaşım yerine özgürce hareket edebilecekleri, gözlem yaparak, yaşayarak öğrenmelerini hedefliyoruz. Montessori yöntemi, özünde üreten ve mutlu insanlar yetiştiren bir hayat eğitimidir.
 
Montessori sadece bir eğitim modeli değil, aynı zamanda ev, okul ve çocuk işbirliğinde bir yaşam bilinci ve felsefesidir. Kendi içimizde özümsediğimiz bu felsefeyi çocuklarımıza ulaştırmak için sizleri de bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz.
 
SERPİL YILMAZ