Drama

Anasayfa » Drama

DRAMA EĞİTİMİNİN ÇOCUKLAR İÇİN FAYDALARI NELERDİR ?

Drama eğitimi ile çocuğun sosyalleşebilmesi, daha dışadönük bir birey olarak yetişmesi, yaratıcı düşünebilmesi, oyun oynayarak eğlenebilmesi, empati kurabilmesi ve mutlu olabilmesi amaçlanır.

 

  • Sanatsal bir performans ile  çocuğun kendini ifade etmesi sağlanır.
  • Soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur.
  • Çocuğun düş gücünü geliştirir ve zenginleştirir. Bilim ve teknolojideki buluşların, onları bulan kişilerin öncelikle düş güçlerinin bir ürünü olduğunu düşünürsek dramanın çocukların düş gücünü geliştirmesinin ne kadar önemli olduğunu kolayca anlamasını sağlar.
  • Drama çocukta iyi bir edebiyat deneyimi oluşturur. Ayrıca çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur.
  • Çocuklarda estetik duygusunun ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocuk iyi, güzel, doğru gibi kavramları daha sağlıklı algılar ve yorumlar.
  • Çocuk drama etkinlikleri içinde kendini ve çevresini, çevresindeki insanları daha iyi tanır. Böylece çocuğun empati kurma becerisi gelişir ve çevresindeki diğer bireyleri ve olayları anlaması kolaylaşır.
  • Dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sırasında çocuk eğlenir ve mutlu olur. Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır.