Dürüstlük

Tüm ilişkilerimizde –çocukla, veliyle, dış paydaşlarımızla kurduğumuz ilişkide ve kendi içimizde- her zaman açık ve dürüstüz. Verdiğimiz sözlerin daima arkasında dururuz.

Çocuk Bizim İçin Esastır

Tüm çalışmalarımızda ve hareketlerimizde bu değer temeldir. Herhangi bir seçenek öncelikle ve ağırlıkla çocuğun çok yönlü gelişimini nasıl etkileyeceği bakış açısı ile değerlendirilir.

İşbirliği İçerisindeyiz

Temel hedefimiz çocuklarımızın çok yönlü gelişimine destek olmaktır. Bu gelişimi destekleme yolunda velilerimizle her zaman çok yönlü işbirliği içine gireriz.

Rekabet Etmeyiz

Rakiplerimize saygı duyarız. Onlar da çocuklara hizmet veren kurumlardır. Hiçbir kurumu duyduklarımıza göre değerlendirmez ve onlar hakkında başkaları ile konuşmayız. Biz, “DİĞERLERİ KÖTÜ DİYE DEĞİL, BİZ İYİ OLDUĞUMUZ İÇİN” fark yaratmayı ve kaliteyi sergilemeyi benimseriz.

Verimliliğimiz Uzun Vadelidir

Hiçbir zaman kısa vadeli yöntemler ve yatırımlar içine girmeyiz. Doğruluğuna inandığımız çalışmalarımızı yürütürken kestirme yollara sapmayız. Bizimle iş yapan herkesin “başarıyı hak ettiler!” diyebilmesini isteriz.

Saygı Duyarız

Tüm paydaşlarımıza büyük saygı duyarız. Bu nedenle işimizi, hiçbir zaman savsaklamadan, kapasite, bilgi, enerji ve yaratıcılığımızı sonuna kadar kullanarak yaparız. Yarın bu sınırı daha ileri götürebilmek için kendimizi sürekli geliştirmeye çalışırız. Bir işi daha iyi yapabileceksek, daha iyisini yaparız.

Gelecek Adası Montesorri Anaokulu Tanıtım Spotu

Montessori Eğitimi

BEBEKLER/YÜRÜMEYE YENİ BAŞLAYAN ÇOCUKLAR (Sıfır ile 3 yaş arası çocuklar için)

 • Çocuklar için güvenli, ilgi çekici ve destekleyici bir ortam sağlamak.
 • Çocukları, kendilerine ve dünyaya güvenmeleri için teşvik etmek.
 • Yeni açığa çıkan becerilerine güvenmelerini sağlamak.
 • Kaba motor koordinasyonunu, ince motor becerilerini ve dil becerilerini geliştirmek.
 • Günlük işlerde bağımsız olma fırsatı vermek.

ANAOKULU (3 ile 6 yaş arası çocuklar için)

 • İşlevsel bağımsızlığın, sebatın ve kendi kendini regüle etme (duygularını kontrol etme ve düzenleme) becerisinin gelişmesini teşvik etmek.
 • Saygılı ve açık iletişim, güvenli ve doğal sonuçlar aracılığıyla sosyal gelişimi desteklemek.
 • Duyusal algının, okuryazarlık ile matematik anlayışının gelişmesi için çok çeşitli materyaller bulundurmak.
 • Özgüvenli ve yaratıcı bir kendini ifade etme becerisi için yaratıcı keşiflere fırsat tanımak.

İLKOKUL (6 ile 12 yaş arası çocuklar için)

 • Çocuğun ilgi alanlarının desteklendiği ve yönlendirildiği ortak yapılan entelektüel keşiflere fırsat tanımak.
 • Özgüven, hayal gücü, entelektüel bağımsızlık ve kendine yetme gibi becerilerin gelişmesine yardımcı olmak.
 • Çocuğu, yaşadığı toplumdaki, kültürdeki ve doğal hayattaki rolünü anlaması için teşvik etmek.

ERGENLİK (12 ila 15 yaş arası ergenler için)

 • İdeal olanı, ergenlerin çiftlik yönetiminin ve ekonomik dayanışmanın her yönüyle haşır neşir olabileceği bir çiftlikte çalışmasıdır. Ergenleri aynı zamanda kentteki tarım dışı ortamlara da dahil etmek.
 • Genç yetişkine, kendi ile ilgili daha derin bir anlayışa sahip olması için yardım etmek.
 • Akademik bilgilerini uygulaması için ortamlar sunmak.
 • Kendini ifade etmenin, gerçek benliğine güvenmenin ve insanlar arası ilişkilerde kıvraklığın geliştirilmesine vurgu yapmak.

Latest News

Gelecek adasında sizin çocuğunuzun da kaliteli eğitimden yararlandırmak için